Идея и приоритети

Сдружение “Севлиево 21 век” се създава през 1992 г. като Съюз на работодателите с идеята да обедини възможностите на местния бизнес за материално подпомагане на по-крупни общински начинания. Първият успех, плод на съвместни усилия, е реконструкцията на градския водопровод за допълнително водохващане на питейна вода, с което окончателно се слага край на дългогодишната водна криза в Севлиево. През 1997 г. Съюзът на работодателите се регистрира по Закона за лицата и семействата като юридическо лице с името “Севлиево 21 век”.

В сдружение “Севлиево 21 век” се членува и работи на доброволен принцип, без администриране на решенията за отделните му членове, без набиране на централни фондове и без контрол на взаимните контакти.

Нашата отговорност

Основен приоритет и отговорност в нашата дейност винаги са били потребностите на младите хора и как животът им да стане по добър, за да останат да живеят и работят в града ни. Това бе и тема на проведената среща между ръководствата на Общината, Бизнес сдружение “Севлиево 21 век” и Ротари клуб, Общинското училищно настоятелство и директорите на учебните заведения. На нея бяха изнесени резултатите от направеното социологическо проучване сред младите хора в Севлиево, което целеше да установи какви са потребностите им и какви очаквания имат те от местната власт и бизнеса.

Присъстващите се обединиха около идеята да продължат да работят за създаването на по-добри условия на живот за младежта в общината.

Загрижеността си към живота на младите хора, както и предложения за по-добри условия на живот, всички граждани на общината могат да изразят на електронния адрес на сдружението sevlievo_21@mail.bg.

© 1993 - 2018 Сдружение 21 век. Всички права запазени! Уеб дизайн и разработка от PV Group