Структура на сдружението

Ръководни органи на сдружението са :

1. Общо събрание
2. Управителен съвет

Членове на Управителния съвет за 2019 година:

 

1 .Емил Гатев – председател

2. Богомил Петков
3. Валентина Станчева
4. Данаил Лалев
5.Ивайло Костадинов
6.Ивайло Филев
7.Момчил Кънев
8.Николай Апостолов
9.Ценко Цонев

Дейността на сдружението се ръководи от Управителния съвет, който избира Председател.

Членовете на Управителния съвет и председателят са изборни длъжности с мандат 2+2 години.

Управителният съвет провежда ежемесечни заседания по график и се отчита ежегодно на Общото събрание за своята дейност. Общото събрание приема отчета за дейността през изминалата година и приема и план за работа през настоящата.

 

© 1993 - 2018 Сдружение 21 век. Всички права запазени! Уеб дизайн и разработка от PV Group