За нас
БИЗНЕС СДРУЖЕНИЕ „СЕВЛИЕВО 21 ВЕК" e:

Доброволна, независима, самоуправляваща се организация на интелигенцията в гр. Севлиево за развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването образованието, науката, културата, техниката, технологиите, екологията и физическата култура с цел да обедини и съхрани културната традиция в гр. Севлиево.

Първоначално сдружението е създадено като „Съюз на работодателите" през 1993 г., а през 1997 г. с решение №1747 на Окръжен съд Габрово, е регистрирано като Бизнес сдружение „Севлиево 21 век” с нестопанска цел и свой статут.

Сдружението осъществява своята дейност на територията на гр. Севлиево и Севлиевска община.
Сдружението е свободно, необвързано с политически партии и организации и провежда само прояви с общонационално и общочовешко значение.

Бизнес сдружение „Севлиево 21 век" създава организационни и материални условия и има за цел да обедини възможностите на членовете на сдружението за подпомагане на Община Севлиево, нейните структури и други културни и социални звена в социално-икономическото им развитие, както и координация в бизнес дейността на всички членове на принципа на доброволност.

Сдружението осъществява дейност в обществена полза за :

  1. Развитието и утвърждаването на гражданското общество, техника и технологии;
  2. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация;
  3. Защита на околната среда ;
  4. Постигане на икономическа стабилност на производствения сектор в регион Севлиево.
© 1993 - 2018 Сдружение 21 век. Всички права запазени! Уеб дизайн и разработка от PV Group